Obowiązek Informacyjny

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”, który jest wydawcą Magazynu „Biały Kruk”.

  2. Kontakt z zarządem Stowarzyszenia jest możliwy pod adresem: magazyn@bialykruk.org

  3. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo będzie przysługiwać Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo do ich przeniesienia. Wszystko to na zasadach określonych w przepisach art. 16-21 RODO.

  4. Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje wiadomości oraz w celu oceny/publikacji Twojej twórczości. Jeśli zakończymy naszą pracę redakcyjną i Magazyn „Biały Kruk” zanurzy się w odmętach przeszłości, to Twoje dane zostaną automatycznie usunięte z naszej bazy, lub zostaną usunięte wcześniej, gdy o tym zadecydujesz samodzielnie.

  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługiwania systemów i oprogramowania informatycznego Stowarzyszenia.

    • Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa

  6. Stowarzyszenie do analizy statystyki wejść na stronę Magazynu „Biały Kruk” oraz liczby pobrań numerów czasopisma używa narzędzia „Google Analytics”.