Dla wszystkich tych, którzy chcieliby publikować w magazynie
„Biały Kruk”

Mail kontaktowy: magazyn@bialykruk.org

 1. Darujcie sobie w mailu formułki pan/pani/państwo, redakcja Kruka woli jak jesteście bardziej bezpośredni (ale bez przesady). Po prostu, po każdym takim formalnym mailu patrzymy się w lustro i liczymy zmarszczki.
 2. Teksty przyjmujemy w formacie .rtf lub .doc. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyjustowany. Prosimy również, aby tekst był podpisany (nie tylko w mailu), ale również w samym pliku.
 3. Jesteśmy zainteresowani zarówno materiałami publicystycznymi (artykuły, recenzje, reportaże, felietony), jak i opowiadaniami z gatunku szeroko pojętej fantastyki. Nadsyłane teksty powinny posiadać następującą objętość:
  Publicystyka: do 25 000 znaków ze spacjami
  Opowiadania: do 40 000 znaków ze spacjami
 4. Bardzo fajnie, jeśli napiszecie kilka słów o sobie. Nie jest to wymagane, ale ułatwi to sprawę, jeśli zdecydujemy się na publikację tekstu.
 5. Nadsyłane teksty nie powinny być wcześniej publikowane.
 6. Staramy się odpowiedzieć na każdego maila, ale zważywszy, że każdy z nas musi zarobić na chlebek z masełkiem, robimy to po godzinach. Nie zdziwcie się więc, że na wiadomość zwrotną możecie czekać nawet i dwa miesiące. Jeśli do tego czasu nie otrzymacie żadnej odpowiedzi od nas, piszcie i się przypominajcie.
 7. Wysyłanie tekstu do magazynu „Biały Kruk” równoznaczne jest z udzieleniem wydawcy – stowarzyszeniu Bialski Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk” nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikację tekstów oraz wykorzystaniem jego fragmentów w celach promocyjnych. To znaczy, że wciąż masz prawo do zarządzania losem swojego tekstu w przyszłości. Prosimy jednak, aby nadsyłany tekst nie był nigdzie indziej wysyłany w ciągu następnych trzech miesięcy do innych czasopism.

Zatem, do twórczej pracy ludziska.